Om os

Havværk

–Bæredygtig Dynamik

Idegrundlaget omkring et dynamisk formidlingscenter, Havværk- Bæredygtig Dynamik Gl. Byvej 33 i Sønderho er skabt med udgangspunkt i fællesskabet som det bærende element i et bæredygtigt samfund. De økonomiske midler som indtjenes igennem formidlingsarrangementer, vil blive anvendt til praktiske formål i forbindelse med etableringen bæredygtige tiltag i det lokale samfund i Sønderho og siden 2018 udplantning af træer i det østlige Gambia. Et selvetableret projekt som er udviklet i samarbejde med (Bendula: forening til hjælp til skoler og uddannerlser i Gambia). Her arbejder vi Tina Sibbersen og Tom Vestergård begge naturvejledere og skaber af Havværk Gl. Byvej 33 i Sønderho. Hvert år udplantes ca 200 træer og samtidig hermed udvikles et relevant pædagogisk og fysisk arbejdsmiljø for de lærer og skoler som deltager i projektet.


Tom er vokset op i et hjem hvor det at være selvforsynende på mange områder var en naturlig del af hverdagen. Lave mad, dyrke grønt, slagte og fremstille egne kødprodukter, fiske og gå på jagt ja sågar strikke og stoppe strømper fyldte hverdagen. Netop alle disse praktiske kundskaber har fyldt både i lærergerningen siden 1981 og senere i sit virke som kommunal ansat formidler og naturvejleder i Esbjerg Kommune siden 1987.  Miljøaktivisme blev også en del af min pædagogiske tilgang. I slut 80èrne arbejdede jeg aktivt med skabelsen af praktiske undervisningsmaterialer til brug i Folkeskolen. Blev her medskaber af 3 projekter som var rettet mod genplantning (Projekt levende skov), Blå Å et vandløbsprojekt og På tur med ræven et biodiversitetsprojekt målrette de yngste elever i Folkeskolen.  Siden 1980 og frem til år 2000 brugte jeg fritiden aktivt i Danmarks Sportsfiskerforbund. Vandløbsrestaurering og et bæredygtigt landbrugsproduktion som det bærende i genskabelsen af et naturligt vandmiljø. Tilbagelægningen af udrettede vandløb og fysisk genopbyggelse som gydevand for naturligt forekommende fiskearter har jo været det livgivende element både for mennesket som jæger / fisker samt et bæredygtigt landbrug –høslæt og afgræsning. Hele min periode som naturvejler fra 1987 – 2019 i Esbjerg Kommune / Myrthue Natur og Kulturformidlingscenter har jeg kunnet arbejde med ovennævnte aspekter i formidlingen til borgere, folkeskolen og i mit samarbejde med lokale landbrug.


Ideen til Havværk – Bæredygtig Dynamik har sit afsæt i bjergarter og fossilsamling. Samlingen er erhvervet i et samarbejde med amatørgeolog Sven Rasmussen i Vrøgum. Han havde skabt en udstilling og et værksted beliggende i Vrøgum under navnet Havværk. Alle sten og Fossiler er bragt i land langs den jyske vestkyst.


Efter et yderst aktivt formidlerjob i Esbjerg Kommune valgte jeg at stoppe i 2019 og blev tjenestemandspensionist. Forinden havde jeg i samarbejde med lokale i Sønderho opbygget et stort netværk af lokale borgere som alle via daglig virke ønskede at være med i et bæredygtighedsprojekt. Et projekt som på alle måder ville gøre det muligt for herboende at have adgang til nærværende resurser i naturen, kulturen samt eksisterende fællesskaber. Alle med det for sigte at skabe et bæredygtigt lokalsamfund.


Siden 2018 er hele idegrundlaget udviklet i samarbejde med min samlever og nu nye kollega Tina Sibbersen. Tina arbejder dagligt som Folkeskolelærer og via Havværk som leder af den lokale klub for skoleelever i Sønderho. I hele sit virke som lærer i 15 år har naturvidenskaben og menneskets udvikling / evolution belyst herigennem været i højsæde.  Fra 2021 har Tina valgt at uddanne sig som naturvejleder både som ansat på Havværk og i et skoleudviklingsprojekt i Esbjerg kommune. Netop hvordan lærer vi at genskabe med egne hænder – dine hænder—et bæredygtigt samfund funderet på menneskets iboende evner og kundskaber.

Vores team

Tom Vestergård Jensen

Naturvejleder

Tina Sibbersen

Naturvejleder