1

Arrangementet afholdes over 3 ture a 3 timer.

Tidsperiode:

Tur 1 i maj, tur 2 i september og tur 3 i november.

Datorene aftales ved tilmeldingen.

Ring til 2615 5410 eller skriv en mail for yderligere information ved tilmelding. Send mail her

Jagt, etik og bæredygtighed

Til nye kommende jægere samt lokale jægere som ønsker en bredere indsigt i hvordan bliver du som jæger en del af selve livets mangfoldighed.


Med udgangspunkt i Fanøs natur, Nationalpark og Verdensarv Vadehavet drager vi på opdagelse.


Hvordan drives jagt bæredygtigt og hvad betyder det? Ude på jagtarealerne studerer vi de jagtbare arter. Hvordan påvirkes fugle, pattedyr osv. af dansk jagtlovgivning samt din jagtform. /adfærd. Hvordan kan jagt indirekte gavne diversiteten i faunaen generelt. 


Miljølovgivning og jagt som et bæredygtigt afsæt. Vi besøger i denne sammenhæng naturpleje arealer klitheden, strandengen og marsken for at studere betydningen af naturpleje ved høslæt og afgræsning.


Hvordan bliver du en dygtig jæger og får glæde af naturens mangfoldighed igennem kendskab til planter, svampe insekter - en øget indsigt i hele faunaen.


Lær fuglene at kende i felten og deres livscyklus

Jæger og samler—lær at sanke planter/ bær som supplement til din hverdag som jæger. (her følger også gode opskrifter med til din helt egen dram). Vi skal også smage på blåmuslinger og hesterejer fra Vadehavet. Få indblik i sammenhængen imellem biodiversitet, miljølovgivning og jagtlovgivning. Hvordan skaber vi arealer med diversitet som styrker harens levevis.

Afsluttende debat omkring jagt, bæredygtig levevis og etik

Arrangementet afholdes over 3 ture af 3 timer.


På dagene skal vi smage og tilberede vildt, så det bliver en del af den daglige menu. Røget pibeand på rugbrød, kødrand/postej af hakket fuglevildt med sankede urter / grønt, sprængt andebryst som pålæg.

 

Deltagelse i hele arrangementet koster 300 kr. pr person.

Max deltagelse 15 personer. Tilmeldingen skal ske på nr. 2615 5410.

Turene afvikles i maj, september og november med udgangspunkt fra Havværk Gl. Byvej 33 Sønderho.

Lær at sanke din egen Fanø dram

Turen starter med en lille smagsprøve og et oplæg omkring hvordan du får lavet din helt egen dram. Drammen skal hedde? - gode minder fra Fanø - du bestemmer.


Herefter drager vi ud på en ca. 3 km lang sanketur.


I må gerne medbringe snaps til drammen. Den kan købes i Dagli brugsen Sønderho.


Men I kan også bestille til dagspris hos undertegnede.


Så mød op så vil jeg have al udstyr klar. I vil også få materialer og opskrifter med hjem, så I selv kan fortsætte fremover. Alle opskrifter er knyttet til planter sanket på Fanø.

 

Vi mødes på Havværk Gl. Byvej 33 Sønderho

 

Turene afholdes i juni, juli og august.

Turen varighed 2 ½ time, fra kl. 15.00 - 17.30 torsdage

Pris pr. deltager 50 kr max deltagelse 20 personer.

 

Tilmelding 2615 5410                                                                  TOP                     HJEM

2

Torsdage

Tidsperiode:

Juni, juli, august og september.

 Turens varighed 2 1/2 time fra kl. 15.00-17.30


Ring til 2615 5410 eller skriv en mail for yderligere information ved tilmelding. Send mail her

3

Tidsperiode

Maj, juni, juli, august og september.

Onsdage fra kl. 7.00 -8.30


Ring til 2615 5410 eller skriv en mail for yderligere information ved tilmelding. Send mail her

Morgenvandring / cykeltur

FRA HAVVÆRK TIL KROPSVÆRK

Fælles fysisk og mental opvarmning med 1o min. Stavgymnastik.

En morgenvandring i Fanøs smukke natur. Formidlingen vil have fokus på natur og kultur sammenhænge knyttet til landskabets dannelse de sidste 15000 år.


Vi skal selvfølgelig nyde flora, fauna og fuglene vi møder undervejs. Men vi skal også studere jordbunden som giver os et livsgrundlag. Der vil være smagsprøver på vildmad/ planter.

Turen slutter med udlevering af en koldhævet økologisk dej med alle livets byggesten. Klar til ovnen når du vender hjem efter turen.

En frisk tur hvor vi både traver / cykler i en smule uvejsom terræn.

 

Pris pr. deltager 50 kr.  Max. deltagelse 20 personer. Turen starter på Havværk Gl. Byvej 33 Sønderho. Vi ses


Turen begynder kl. 7.00 og varer til kl. 8.30


Naturformidler Tom Vestergård

HAVVÆRK – Bæredygtig Dynamik

Fugletur med besøg i Sønderho Fuglekøje

  Turene afvikles fredage i maj, juni, juli og august fra kl. 7.30 –9.30

  I må gerne medbringe kaffe/ te til morgenmaden. Medbring egen kikkert hvis det haves.

  Vi mødes på P-pladsen til Sønderho Gl. Fuglekøje. Kl. 7.30

  På turen kikker og lytter vi til morgenens fugle. Vi går fra P –pladsen fra midten af øen øst på ud til fuglekøjen. Her opholder vi os og spiser de fra Havværk nybagte ølandshvede boller med lokal ost og lynghonning samt kaffe / te. Herefter vandrer vi langs Vadehavet og kigger efter vadens fugle netop nu. På turen vil der også blive formidlet aktuelle planter og landskabets udvikling.

  Alt inklusiv: morgenmad, besøg i fuglekøjen 70 kr. pr. deltager.


  Husk tilmelding enten pr. mail eller på 26155410

  Max 20 deltagere på denne tur.

  Tidsperiode

  Maj, juni, juli, august og september.

  Fredage fra kl. 7.30 -9.30


  Ring til 2615 5410 eller skriv en mail for yderligere information ved tilmelding. Send mail her

  4

  5

  Tidsperiode

  Tirsdage i:

  Maj, juni, juli, august og september

  Turens varighed 2 ½ time fra kl. 9.00 11.30


  Ring til 2615 5410 eller skriv en mail for yderligere information ved tilmelding. Send mail her

  Fra Havværk til bagværk, I møllerens fodspor

  1. Oplæg på Havværk og dagens brød af fortidens korn sættes til hævning.
  2. Vi drager på opdagelse i landskabet omkring Sønderho.
  3. Hvordan bliver et landskab grobund for det brød som har fungeret som menneskets levebrød og øl i 6000 år.
  4. Vi skal forbi Sønderho Mølle og en tur op i den og beskue landskabet herfra.
  5. Hvordan har naturen selv skabt et landskab som fungerer i bæredygtige rammer for et ekstensivt landbrug. Vi vil tage udgangspunkt i miljølovgivningen samt besigtige og undersøge landbrugs jorden og selvfølgelig smage på varen.
  6. Tilbage på Havværk uddeles dej til dagens eller morgendagens brød.

   

  På turen arbejdes der fysisk med at valse havre og male mel på håndkværn. De herved fremstillede produkter kan I bringe hjem og gøre brug af i dagens kost. Undervejs formidles urter (måske til en dram), fugle, miljølovgivning og begrebet bæredygtig levevis vil selvfølgelig været et overordnet tema.


  Turens varighed 2 ½ time.

  Tirsdage i juni, juli, og august fra kl. 9.00 - 11.30

  Vi mødes på Havværk kl. 9.00.

  Pris: kr. 50,- Max. 20 per.

   

  Tilmelding på mail havvaerksdrho@gmail.com eller på tlf. 2615 5410

                                                                   TOP                     HJEM

  Besøgene skoleklasser / institutioner fra Esbjerg og Fanø kommuner

  Det kan være enkelt dage eller ved besøg på Sønderho Feriekoloni.

  Mødested aftales ved tilmelding.

  Alle ture retter sig mod livet i Nationalparken og forståelsen af Verdensarv Vadehav. Det vil kunne foregå flere steder på øen.  - Oplevelser for livet – På naturvidenskabelig opdagelsesrejse med udgangspunkt i at undre og stille spørgsmål.

  I planlægningen aftales evt. fokusområder afhængig af børnenes alder / klassetrin og jeres forventninger.

  1. Pædagogisk oplæg som fælles afsæt for alle elever.
  2. Lær at bestemme en fugl og genkende fugle
  3. Vadehavsmenu. Sanke og bestemme planter som bagefter spises i en lokal ret
  4. Hvilke dyr lever i vadens bund og er fødegrundlag for fuglene
  5. Forme og skabe i vadens ler – stenalderlampe, insekthotel med lergulv og tagrør, bygge svalereder eller ligefrem bygge ler molekyler og brænde dem
  6. Opleve marskens tilblivelse igennem studier af planter, saltets betydning i landskabet i samspil med livets grundstoffer.


  Alle ture afvikles til fods eller på cykel og med afsæt i at være opdagelsesrejsende. Forinden aftales forskellige temaer som tilrettelægges efter gældende læringsmål indenfor fagene.  Det er ture hvor der er stor fleksibilitet mht. Længden af turen – så alle kan være med.

  Turene er tilrettelagt så der tid til din undring – vi undersøger og glædes over den unikke og smukke natur som er hele verdens arv.

  På turene er der fokus på en praktisk og oplevelsespædagogisk tilgang målrettet læringskompetencer i folkeskolen.


  Uanset alderstrin arbejdes der med bæredygtig levevis. Så derfor sankes planter og tilberedes menuer med udgangspunkt i landskabet og den heraf skabte kultur. Alle vender hjem og kan skabe i eget liv med afsæt i Verdensarv Vadehavet. Derfor kan der tilbydes indlagte besøg hos lokale som lever af og i landskabet. Fåreavleren, kvægavler, gårdbutikker, tækkemanden, præsten, digegreven, musikeren /spillemanden, skovfogeden, tømmeren / snedkeren og sømanden.


  Dagen kan også være udelukkende en tur med fokus på plastforureningen i havet. Indsamling, genkendelse af plasttyper samt eksperimenter hermed.


  Jeg sammensætter et alsidigt program som netop passer til dig og din klasse. Da der vil være enkelte indkøb, opkræves 20 kr. Pr. elev.

  Tilmelding på mail: havvaerksdrho@gmail.com eller tlf. 2615 5410

  Natur og kulturformidler Tom Vestergård.

                                                                                                                                    TOP                     HJEM

  6

  Mødested Havværk, Gammel Byvej 33,

  Tidsrum: hele skoleåret

  20 kr. Pr elev.

  7

  Tidsrum aftales ved lejen af rygsækken.

  Tidsperiode : maj, juni juli august og september.

  På opdagelsesrejse i Fanøs vilde natur


  Lån en rygsæk med udstyr til dagens opdagelses tur. Turen afvikles til fods eller på cykel.

  Bliv klogere på Vadehavets mangfoldighed og få kompetencer til et mere bæredygtigt liv.


  Kikkert- skovle-bakker – lup – måleudstyr - opslagsbøger, kort alt hvad I får brug for på turen for selv at opleve og tolke Nationalparken og Verdensarv Vadehavets mange vidundere.

   

  Rygsækken bringes ud eller kan afhentes på Havværk Gl.Byvej 33 i Sønderho. Uanset følger et oplæg med omkring brug af udstyret samt kort og henvisninger til steder i trygt kan og må færdes.

  Verdensarv Vadehavet –en dynamik som er livgivende og derfor en vigtig brik i forståelsen af et bæredygtigt liv.

   

  Hvis I ønsker det, kan I starte eller slutte dagen på Havværk –Bæredygtig Dynamik. Her vil I sammen med naturvejlederen kunne fortælle og se jeres oplevelser i en større sammenhæng relateret til udstillingen omhandlende Fanøs natur.


  Leje af rygsækken og instruktion i brugen heraf for en dag koster 250 kr.

  Alle aftaler vedrørende udlån og oplæg aftales ved tilmeldingen.

   

  Telefon 2615 5410, Naturvejleder Tom Vestergård.

  På opdagelse efter menneskets natur og evolution

   En tur hvor vi alle bliver udstyret med en stav og lærer herved at forstå samspillet imellem tyngdekraften som naturvidenskab og menneskets evolutionære udvikling.


   Annoncerede foredrag og oplæg vil være at finde på hjemmesiden og i Fanø ugeblad. Målgruppen vil være beskrevet oftest mht til aldersgruppe eller klassetrin i folkeskolen.


   Da det er visionen at rette formidlingen mod det hele menneske vil der være oplæg / arrangementer i huset for de helt små mennesker og hele vejen frem til ældre mennesker.


   Alle foredrag  /oplæg vil være med afsæt i det at være menneske. Et menneske på en jordklode ude i rummet helt alene eller med masser af liv omkring sig. Hvordan overlever en fugl? en ræv? og ikke mindst hvordan overlever et menneske? på livets betingelser.

   Bestilling af arrangement / tilmeldingen kan foretages i tidsperioden: maj, juni, juli, august og september.

   Dag / dato aftales ved bestilling/ tilmelding.

   Varighed af et arrangement 2 timer, pris 50 kr. Pr deltager.


   8

   9

   Torsdage fra  kl. 9 -12.30

   Pris 100 kr. Pr deltager.

   Tidsperiode juni, juli, august og september.

   På opdagelse efter naturpleje og biodiversitet

   Turen starter med oplæg på Havværk så alle er klædt på til at gå på opdagelse efter Fanøs vilde natur.

    

   På Havværk gives et lille oplæg omkring afgræsningens betydning for biodiversitet med afsæt i nuværende miljølovgivning. Oplæg og tur er med udgangspunkt i en debat omkring et bæredygtigt liv i samspil med naturgrundlag og egne kompetencer.

    

   Alle udstyres med redskaber så vi kan drage på en 2 timer lang opdagelsestur hvor vi bla. Besøger Sønderho Gårdbutik - kvægavleren og / eller Uld snedkeren fåreavleren i Sønderho.

    

   Vi skal kigge på planter, lære om planternes betydning i et bæredygtigt landbrugskultur med afgræsning og høslæt.

   Hos kvægavleren og fåreavleren vil vi kunne stifte bekendtskab med hvilke produkter som netop udspringer af en bæredygtig miljøpolitik.

    

   På turen vil I blive tilbudt smagsprøver både fra marskens vilde planter og animalsk karakter. Start sted Havværk Gl. Byvej 33, Sønderho.

   Turen varighed 3 ½ time.

    

   Pris pr. person. / 100 kr.

                                                                    TOP                     HJEM